CARI

Monday, 7 February 2011

HIKAYAT KALILA DAN DAMINA


            hikayat ini berasal dari arab parsi meski asal mulanya dari indiapda waktu itu hikayat tersebut telah terasa sebagai cerita melayu kira kira 400 sebelum masehi.di tulis dalam bahasa sansekerta oleh baidaba atas perintah maha raja dabsyalim sesudah di taklukkan oleh iskandar zulkarnain dan cerita tersebut di wariskan pada nya.hikayat ini berisi  nasihat nasuhatyangmelarang orangpercaya pada terhadap fitnah fitnah,melarang berbuat jahat mencari sahabat yang setia,berhatihati menghadapi musuh dll.
cerita terdiri atas 12 pasal
1. singa dan lembu
2. burung dara dan tikus
3. kera dan kura kura
4. burung hantu dan gagak
5. orang saleh dan cerpelai
6. tikus dan kucing
7. raja dan kakak tua
8. singa dan serigala saleh
9. singa betina dan pemanah
10. raja barad dan permaisuri irak
11. musafir dan pandai emas
12. raja dan kawan kawan nya